Câu hỏi:

04/05/2022 40

Em hãy nêu các phương pháp tưới nước cho cây trồng.

Câu hỏi trong đề:   Bài tập Quy trình trồng trọt !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phương pháp tưới nước cho cây trồng: 

+ Tưới tràn: cho nước chảy tràn trên mặt ruộng.

+ Tưới rãnh: cho nước chảy vào rãnh, nước thẩm vào luống tới rễ cây.

+ Tưới phun mưa: nước được phun thành hạt nhỏ toả ra như mưa bằng hệ thống với tưới phun.

+ Tưới nhỏ giọt hoặc tưởi ngầm: dùng hệ thống ống dẫn nước có đục lỗ theo khoảng cách cây, nước trong ống sẽ đi qua lỗ nhỏ này thấm đến bộ rễ.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thời vụ gieo trồng là gì?

Xem đáp án » 04/05/2022 57

Câu 2:

So sánh ưu, nhược điểm của các hình thức bón phân theo mẫu Bảng 2.3

So sánh ưu, nhược điểm của các hình thức bón phân theo mẫu Bảng 2.3 (ảnh 1)

Xem đáp án » 04/05/2022 50

Câu 3:

Em hãy hoàn thành Bảng 2.2 bằng cách lựa chọn lợi ích của việc làm cỏ và vun xới sao cho phù hợp.

Em hãy hoàn thành Bảng 2.2 bằng cách lựa chọn lợi ích của việc làm cỏ và vun xới sao cho phù hợp (ảnh 1)

Xem đáp án » 04/05/2022 36

Câu 4:

Gieo trồng đúng thời vụ có lợi ích gì?

Xem đáp án » 04/05/2022 34

Câu 5:

Quan sát hình 2.2 và cho biết quy trình trồng trọt gồm những bước nào?

Quan sát hình 2.2 và cho biết quy trình trồng trọt gồm những bước nào (ảnh 1)

Xem đáp án » 04/05/2022 33

Câu 6:

Phương pháp tưới nước nào tiết kiệm nước nhất? Vì sao?

Xem đáp án » 04/05/2022 29

Bình luận


Bình luận