Câu hỏi:

04/05/2022 20

Những biện pháp phòng trừ sâu bệnh trong Hình 2.10 thuộc nhóm biện pháp nào?

Câu hỏi trong đề:   Bài tập Quy trình trồng trọt !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Những biện pháp phòng trừ sâu bệnh trong Hình 2.10 thuộc nhóm biện pháp:

+ Hình 2.10a: biện pháp vật lý, cơ giới

+ Hình 2.10b: biện pháp canh tác 

+ Hình 2.10c: biện pháp vật lí, cơ giới

+ Hình 2.10d: biện pháp sinh học

+ Hình 2.10e: biện pháp hóa học

+ Hình 2.10g: biện pháp vật lí, cơ giới

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thời vụ gieo trồng là gì?

Xem đáp án » 04/05/2022 57

Câu 2:

So sánh ưu, nhược điểm của các hình thức bón phân theo mẫu Bảng 2.3

So sánh ưu, nhược điểm của các hình thức bón phân theo mẫu Bảng 2.3 (ảnh 1)

Xem đáp án » 04/05/2022 50

Câu 3:

Em hãy hoàn thành Bảng 2.2 bằng cách lựa chọn lợi ích của việc làm cỏ và vun xới sao cho phù hợp.

Em hãy hoàn thành Bảng 2.2 bằng cách lựa chọn lợi ích của việc làm cỏ và vun xới sao cho phù hợp (ảnh 1)

Xem đáp án » 04/05/2022 42

Câu 4:

Em hãy nêu các phương pháp tưới nước cho cây trồng.

Xem đáp án » 04/05/2022 40

Câu 5:

Quan sát hình 2.2 và cho biết quy trình trồng trọt gồm những bước nào?

Quan sát hình 2.2 và cho biết quy trình trồng trọt gồm những bước nào (ảnh 1)

Xem đáp án » 04/05/2022 34

Câu 6:

Gieo trồng đúng thời vụ có lợi ích gì?

Xem đáp án » 04/05/2022 34

Câu 7:

Phương pháp tưới nước nào tiết kiệm nước nhất? Vì sao?

Xem đáp án » 04/05/2022 32

Bình luận


Bình luận