Câu hỏi:

04/05/2022 20

Quan sát Hình 2.11, nêu các phương pháp thu hoạch và cách thức thu hoạch cho từng loại cây trồng.

Câu hỏi trong đề:   Bài tập Quy trình trồng trọt !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Các phương pháp thu hoạch và cách thức thu hoạch cho từng loại cây trồng

+ Hình 2.11a:  Phương pháp thủ công - Hái

+ Hình 2.11b: Phương pháp cơ giới - hái

+ Hình 2.11c: Phương pháp cơ giới - cắt

+ Hình 2.11d: Phương pháp cơ giới - cắt

+ Hình 2.11e: Phương pháp thủ công - nhổ

+ Hình 2.11g: Phương pháp thủ công - cắt

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thời vụ gieo trồng là gì?

Xem đáp án » 04/05/2022 54

Câu 2:

So sánh ưu, nhược điểm của các hình thức bón phân theo mẫu Bảng 2.3

So sánh ưu, nhược điểm của các hình thức bón phân theo mẫu Bảng 2.3 (ảnh 1)

Xem đáp án » 04/05/2022 44

Câu 3:

Em hãy nêu các phương pháp tưới nước cho cây trồng.

Xem đáp án » 04/05/2022 37

Câu 4:

Gieo trồng đúng thời vụ có lợi ích gì?

Xem đáp án » 04/05/2022 31

Câu 5:

Quan sát hình 2.2 và cho biết quy trình trồng trọt gồm những bước nào?

Quan sát hình 2.2 và cho biết quy trình trồng trọt gồm những bước nào (ảnh 1)

Xem đáp án » 04/05/2022 30

Câu 6:

Em hãy hoàn thành Bảng 2.2 bằng cách lựa chọn lợi ích của việc làm cỏ và vun xới sao cho phù hợp.

Em hãy hoàn thành Bảng 2.2 bằng cách lựa chọn lợi ích của việc làm cỏ và vun xới sao cho phù hợp (ảnh 1)

Xem đáp án » 04/05/2022 27

Câu 7:

Quan sát Hình 2.6 và mô tả công việc làm cỏ (a), vun xới (b).

Quan sát Hình 2.6 và mô tả công việc làm cỏ (a), vun xới (b) (ảnh 1)

Xem đáp án » 04/05/2022 26

Bình luận


Bình luận