Câu hỏi:

04/05/2022 34

Nhân giống bằng phương pháp giâm cành là gì?

Câu hỏi trong đề:   Bài tập Nhân giống cây trồng !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Nhân giống bằng phương pháp giâm cành là: cách nhân giống vô tính bằng cách cắt một đoạn cành, cắm xuống đất để tạo cây mới.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Những cây trồng nào có thể nhân giống bằng phương pháp giâm cành:  dưa chuột, chè, cam, hoa hồng.

Xem đáp án » 04/05/2022 65

Câu 2:

Những yếu tố nào đảm bảo giâm cành thành công?

Xem đáp án » 04/05/2022 33

Câu 3:

Em hãy chỉ ra phương pháp giâm cành có trong Hình 3.3

Em hãy chỉ ra phương pháp giâm cành có trong Hình 3.3 (ảnh 1)

Xem đáp án » 04/05/2022 32

Câu 4:

Quan sát Hình 3.1 và cho biết: Mỗi loại cây trồng ( a -> c) được nhân giống bằng cách nào (1 ->3) ?

Quan sát Hình 3.1 và cho biết: Mỗi loại cây trồng ( a -> c) được nhân giống bằng cách nào (1 ->3) (ảnh 1)

Xem đáp án » 04/05/2022 30

Câu 5:

Em hãy kể tên một số loại cây trồng ở địa phương được nhân giống bằng phương pháp giâm cành.

Xem đáp án » 04/05/2022 30

Bình luận


Bình luận