Câu hỏi:

04/05/2022 24

Những cây trồng nào có thể nhân giống bằng phương pháp giâm cành:  dưa chuột, chè, cam, hoa hồng.

Câu hỏi trong đề:   Bài tập Nhân giống cây trồng !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Những cây có thể nhân giống bằng phương pháp giâm cành là:

- Dứa

- Hoa hồng

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhân giống bằng phương pháp giâm cành là gì?

Xem đáp án » 04/05/2022 23

Câu 2:

Em hãy chỉ ra phương pháp giâm cành có trong Hình 3.3

Em hãy chỉ ra phương pháp giâm cành có trong Hình 3.3 (ảnh 1)

Xem đáp án » 04/05/2022 23

Câu 3:

Những yếu tố nào đảm bảo giâm cành thành công?

Xem đáp án » 04/05/2022 22

Câu 4:

Quan sát Hình 3.1 và cho biết: Mỗi loại cây trồng ( a -> c) được nhân giống bằng cách nào (1 ->3) ?

Quan sát Hình 3.1 và cho biết: Mỗi loại cây trồng ( a -> c) được nhân giống bằng cách nào (1 ->3) (ảnh 1)

Xem đáp án » 04/05/2022 20

Câu 5:

Em hãy kể tên một số loại cây trồng ở địa phương được nhân giống bằng phương pháp giâm cành.

Xem đáp án » 04/05/2022 19

Bình luận


Bình luận