Câu hỏi:

04/05/2022 34

Em hãy chỉ ra phương pháp giâm cành có trong Hình 3.3

Em hãy chỉ ra phương pháp giâm cành có trong Hình 3.3 (ảnh 1)

Câu hỏi trong đề:   Bài tập Nhân giống cây trồng !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phương pháp giâm cành có trong Hình 3.3:

+ Hình 3.3a

+ Hình 3.3b

+ Hình 3.3e

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Những cây trồng nào có thể nhân giống bằng phương pháp giâm cành:  dưa chuột, chè, cam, hoa hồng.

Xem đáp án » 04/05/2022 70

Câu 2:

Nhân giống bằng phương pháp giâm cành là gì?

Xem đáp án » 04/05/2022 36

Câu 3:

Những yếu tố nào đảm bảo giâm cành thành công?

Xem đáp án » 04/05/2022 34

Câu 4:

Quan sát Hình 3.1 và cho biết: Mỗi loại cây trồng ( a -> c) được nhân giống bằng cách nào (1 ->3) ?

Quan sát Hình 3.1 và cho biết: Mỗi loại cây trồng ( a -> c) được nhân giống bằng cách nào (1 ->3) (ảnh 1)

Xem đáp án » 04/05/2022 32

Câu 5:

Em hãy kể tên một số loại cây trồng ở địa phương được nhân giống bằng phương pháp giâm cành.

Xem đáp án » 04/05/2022 32

Bình luận


Bình luận