Câu hỏi:

04/05/2022 29

Kể tên các loại cây rừng mà em biết. Những loại cây đó được trồng như thế nào?

Câu hỏi trong đề:   Bài tập Trồng cây rừng !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Một số loại cây rừng: cây thông, cây cọ, cây đước, cây cui, cây côi, cây dừa nước, cây dà vôi, cây vẹt, cây phi lao...

- Các loài cây trên được trồng bằng gieo hạt hoặc cây con trong rừng vào mùa xuân hoặc mùa thu.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Các hình ảnh trong Hình 5.2 tương ứng với bước nào của quy trình trồng rừng bằng cây con có bầu?

Các hình ảnh trong Hình 5.2 tương ứng với bước nào của quy trình trồng rừng bằng cây con có bầu (ảnh 1)

Xem đáp án » 04/05/2022 54

Câu 2:

Ngoài hai cách trồng cây rừng trên, người ta còn trồng rừng bằng cách gieo hạt trực tiếp vào hố trồng. Vì sao trồng rừng bằng cách gieo hạt vào hố ít được áp dụng trong thực tế?

Xem đáp án » 04/05/2022 47

Câu 3:

Kiểu thời tiết nào phù hợp cho việc trồng rừng ở nước ta?  Vì sao?

Xem đáp án » 04/05/2022 43

Câu 4:

Mục đích của việc trồng cây rừng là gì?

Xem đáp án » 04/05/2022 42

Câu 5:

Mô tả kích thước và khoảng cách hố trồng một loại cây rừng hoặc cây trồng ở gia đình, vườn trường hoặc địa phương em. Vì sao lại bố trí kích thước và khoảng cách hố trồng như vậy?

Xem đáp án » 04/05/2022 42

Câu 6:

Đối với những vùng đồi trọc lâu năm, nên trồng rừng bằng cây con có bầu hay cây con rễ trần? Vì sao?

Xem đáp án » 04/05/2022 39

Câu 7:

Vì sao khi lấp hố trồng cây phải cho lớp đất màu trộn với phân bón xuống hồ trước?

Xem đáp án » 04/05/2022 34

Bình luận


Bình luận