Câu hỏi:

04/05/2022 28

Sưu tầm các câu ca dao, tục ngữ có liên quan thời vụ trồng cây.

Câu hỏi trong đề:   Bài tập Trồng cây rừng !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Các câu ca dao, tục ngữ có liên quan thời vụ trồng cây:

Mùa xuân là Tết trồng cây

Làm cho đất nước càng ngày càng xuân.

 

Tháng chạp là tháng trồng khoai

Tháng giêng trồng đậu tháng hai trồng cà

Tháng ba cày vỡ ruộng ra

Tháng tư làm mạ mưa sa đầy đồng

 

Tháng giêng trồng trúc, tháng lục trồng tiêu

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Các hình ảnh trong Hình 5.2 tương ứng với bước nào của quy trình trồng rừng bằng cây con có bầu?

Các hình ảnh trong Hình 5.2 tương ứng với bước nào của quy trình trồng rừng bằng cây con có bầu (ảnh 1)

Xem đáp án » 04/05/2022 42

Câu 2:

Mô tả kích thước và khoảng cách hố trồng một loại cây rừng hoặc cây trồng ở gia đình, vườn trường hoặc địa phương em. Vì sao lại bố trí kích thước và khoảng cách hố trồng như vậy?

Xem đáp án » 04/05/2022 40

Câu 3:

Ngoài hai cách trồng cây rừng trên, người ta còn trồng rừng bằng cách gieo hạt trực tiếp vào hố trồng. Vì sao trồng rừng bằng cách gieo hạt vào hố ít được áp dụng trong thực tế?

Xem đáp án » 04/05/2022 38

Câu 4:

Kiểu thời tiết nào phù hợp cho việc trồng rừng ở nước ta?  Vì sao?

Xem đáp án » 04/05/2022 33

Câu 5:

Trồng rừng bằng cây con rễ trần được thực hiện đối với những loại cây trồng nào? Vì sao?

Xem đáp án » 04/05/2022 32

Câu 6:

Mục đích của việc trồng cây rừng là gì?

Xem đáp án » 04/05/2022 31

Câu 7:

Kể tên một số loại cây rừng thường được trồng bằng cây con có bầu.

Xem đáp án » 04/05/2022 31

Bình luận


Bình luận