Câu hỏi:

04/05/2022 19

Tìm hiểu và mô tả quy trình trồng trong thực tế một loại cây rừng hoặc cây xanh bằng cây con có bầu.

Câu hỏi trong đề:   Bài tập Trồng cây rừng !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Quy trình trồng trong thực tế cây đước:

Tạo cây con: 

- B1: Chọn vườn ươm và giống cây:

+ Chọn vườn ươm gần nơi trồng rừng (có bờ ao xung quanh để bảo vệ), thuận lợi cho việc chuyển cây con.

+ Chọn giống quả đước sinh trưởng khỏe mạnh (có tuổi từ 10 - 30 tuổi, có đường kính 8-20 cm và chiều cao trên 12m), không bị sâu bệnh. 

- B2: Tạo bầu:

+ Sử dụng túi bầu có đáy, kích thước D = 15cm, H = 20cm, đục các lỗ nhỏ có D = 0,5 cm xung quanh để thoát nước; sử dụng 95% loại đất cát pha ngập thuỷ triều hàng ngày để đóng bầu; 

+ Xếp bầu theo hàng, cứ hai hàng để cách một hàng, lấp đất xung quanh luống để giữ bầu

+ Từ tháng thứ hai cứ 2 tháng đảo bầu một lần, bằng cách dịch chuyển bầu để tránh rễ cắm sâu vào đất. Tiến hành đảo bầu kết hợp với phân loại cây vào thời gian thuỷ triều rút.

- B3: Cấy cây:

+ Trụ mầm cấy trực tiếp 1/3 chiều dài quả (5 - 7cm) vào bầu đất

+ Mỗi bầu chỉ cấy 1 quả.

+ Cấy quả vào ngày râm mát, tránh ngày mưa bão.

- B4: Chăm sóc phòng trừ sâu bệnh: Thường xuyên theo dõi bắt bỏ các loài động vật này đề phòng cắn nát trụ mầm; gỡ bỏ rong, rêu, vật cản bám vào quả

Trồng rừng: ( thời vụ: 7-15/10 dương lịch)

- B5: Chọn khu vực trồng rừng: đất phù sa ngập mặn, hoặc đất phù sa ngập mặn phèn tiềm tàng, dạng trầm tích giàu bùn, cát phấn và sét.

- B6: Trồng rừng:

+ Bước 1: Tạo lỗ trong hố đất: hố sâu hơn chiều cao bầu khoảng 2 - 4cm.

+ Bước 2: Rạch túi bầu: một tay cắm bầu, tránh làm hỏng bầu đất

+ Bước 3: Đặt bầu cây vào giữa hố đất.

+ Bước 4: Lấp và nén đất lần 1: lấp đất nhỏ phủ kín 2/3 chiều cao bầu, dùng 2 bàn tay nén đất quanh bầu theo chiều thẳng đứng

+ Bước 5: Lấp đất và nén đất lần 2: lấp đất nhỏ phủ kín bầu, dùng 2 bàn tay nén đất như lần 1

+ Bước 6. Vun gốc: vun đất vào gốc cây cao hơn cổ rễ khoảng 1-2 cm.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Các hình ảnh trong Hình 5.2 tương ứng với bước nào của quy trình trồng rừng bằng cây con có bầu?

Các hình ảnh trong Hình 5.2 tương ứng với bước nào của quy trình trồng rừng bằng cây con có bầu (ảnh 1)

Xem đáp án » 04/05/2022 43

Câu 2:

Mô tả kích thước và khoảng cách hố trồng một loại cây rừng hoặc cây trồng ở gia đình, vườn trường hoặc địa phương em. Vì sao lại bố trí kích thước và khoảng cách hố trồng như vậy?

Xem đáp án » 04/05/2022 40

Câu 3:

Ngoài hai cách trồng cây rừng trên, người ta còn trồng rừng bằng cách gieo hạt trực tiếp vào hố trồng. Vì sao trồng rừng bằng cách gieo hạt vào hố ít được áp dụng trong thực tế?

Xem đáp án » 04/05/2022 39

Câu 4:

Kiểu thời tiết nào phù hợp cho việc trồng rừng ở nước ta?  Vì sao?

Xem đáp án » 04/05/2022 34

Câu 5:

Mục đích của việc trồng cây rừng là gì?

Xem đáp án » 04/05/2022 33

Câu 6:

Trồng rừng bằng cây con rễ trần được thực hiện đối với những loại cây trồng nào? Vì sao?

Xem đáp án » 04/05/2022 32

Câu 7:

Kể tên một số loại cây rừng thường được trồng bằng cây con có bầu.

Xem đáp án » 04/05/2022 31

Bình luận


Bình luận