Câu hỏi:

07/05/2022 76

Những khu vực nào sau đây tập trung đông dân nhất trên thế giới?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D.

Những khu vực tập trung đông dân trên thế giới là Nam Á, Đông Á, Đông Bắc Hoa Kì.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Châu lục nào sau đây tập trung đông dân nhất thế giới?

Xem đáp án » 07/05/2022 184

Câu 2:

Dân cư thường tập trung đông ở khu vực nào sau đây?

Xem đáp án » 07/05/2022 129

Câu 3:

Năm 2018 dân số thế giới khoảng

Xem đáp án » 07/05/2022 99

Câu 4:

Khu vực nào sau đây có dân cư thưa thớt?

Xem đáp án » 07/05/2022 76

Câu 5:

Ở châu Phi, dân cư tập trung đông ở khu vực nào sau đây?

Xem đáp án » 07/05/2022 52

Câu 6:

Ở trên thế giới tỉ lệ người sống trong các đô thị

Xem đáp án » 07/05/2022 51

Bình luận


Bình luận