Câu hỏi:

07/05/2022 67

Khu vực nào sau đây có dân cư thưa thớt?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C.

Dân cư phân bố thưa thớt ở khu vực Bắc Á (phía Bắc Liên bang Nga) do khu vực này băng tuyết bao phủ quanh năm, giá lạnh, thời tiết khắc nghiệt,…

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Châu lục nào sau đây tập trung đông dân nhất thế giới?

Xem đáp án » 07/05/2022 175

Câu 2:

Dân cư thường tập trung đông ở khu vực nào sau đây?

Xem đáp án » 07/05/2022 114

Câu 3:

Năm 2018 dân số thế giới khoảng

Xem đáp án » 07/05/2022 92

Câu 4:

Những khu vực nào sau đây tập trung đông dân nhất trên thế giới?

Xem đáp án » 07/05/2022 63

Câu 5:

Ở trên thế giới tỉ lệ người sống trong các đô thị

Xem đáp án » 07/05/2022 41

Câu 6:

Ở châu Phi, dân cư tập trung đông ở khu vực nào sau đây?

Xem đáp án » 07/05/2022 33

Bình luận


Bình luận