Câu hỏi:

07/05/2022 32

Siêu đô thị nào sau đây không thuộc châu Á?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A.

Cai-rô là siêu đô thị của đất nước Ai Cập (châu Phi) ->Cai-rô không phải là siêu đô thị của châu Á. Niu Đê-li và Mum-bai thuộc Ấn Độ; Tô-ky-ô (Nhật Bản) đều thuộc châu Á.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Châu lục nào sau đây tập trung đông dân nhất thế giới?

Xem đáp án » 07/05/2022 175

Câu 2:

Dân cư thường tập trung đông ở khu vực nào sau đây?

Xem đáp án » 07/05/2022 119

Câu 3:

Năm 2018 dân số thế giới khoảng

Xem đáp án » 07/05/2022 92

Câu 4:

Khu vực nào sau đây có dân cư thưa thớt?

Xem đáp án » 07/05/2022 69

Câu 5:

Những khu vực nào sau đây tập trung đông dân nhất trên thế giới?

Xem đáp án » 07/05/2022 63

Câu 6:

Ở trên thế giới tỉ lệ người sống trong các đô thị

Xem đáp án » 07/05/2022 41

Câu 7:

Ở châu Phi, dân cư tập trung đông ở khu vực nào sau đây?

Xem đáp án » 07/05/2022 33

Bình luận


Bình luận