Câu hỏi:

07/05/2022 176

Châu lục nào sau đây tập trung đông dân nhất thế giới?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A.

Châu lục tập trung dân cư đông đúc nhất thế giới là châu Á. Nam Á, Đông Á và Đông Nam Á là những khu vực có dân cư đông đúc nhất.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dân cư thường tập trung đông ở khu vực nào sau đây?

Xem đáp án » 07/05/2022 121

Câu 2:

Năm 2018 dân số thế giới khoảng

Xem đáp án » 07/05/2022 93

Câu 3:

Khu vực nào sau đây có dân cư thưa thớt?

Xem đáp án » 07/05/2022 69

Câu 4:

Những khu vực nào sau đây tập trung đông dân nhất trên thế giới?

Xem đáp án » 07/05/2022 64

Câu 5:

Ở trên thế giới tỉ lệ người sống trong các đô thị

Xem đáp án » 07/05/2022 43

Câu 6:

Ở châu Phi, dân cư tập trung đông ở khu vực nào sau đây?

Xem đáp án » 07/05/2022 34

Bình luận


Bình luận