Câu hỏi:

07/05/2022 70

Đối với đời sống con người, thiên nhiên không có vai trò nào sau đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B.

Thiên nhiên có vai trò quan trọng đối với đời sống con người, thiên nhiên là nơi cung cấp nguồn nguyên liệu cho sản xuất, là nơi cư trú và sản xuất, chứa đựng các loại rác thải của con người. Đồng thời, thiên nhiên cũng là nơi cung cấp, lưu trữ thông tin và bảo vệ con người bởi các tác nhân gây hại như tia cực tím,…

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tài nguyên nào sau đây thể hiện rõ nhất sự hạn chế của các nguồn tài nguyên trong tự nhiên?

Xem đáp án » 07/05/2022 261

Câu 2:

Ngành kinh tế nào sau đây chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất của điều kiện tự nhiên?

Xem đáp án » 07/05/2022 125

Câu 3:

Tài nguyên thiên nhiên bị suy thoái là do

Xem đáp án » 07/05/2022 96

Câu 4:

Các nguồn tài nguyên trên Trái Đất phân bố

Xem đáp án » 07/05/2022 80

Câu 5:

Các điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng đến đời sống hằng ngày của con người là

Xem đáp án » 07/05/2022 58

Câu 6:

Ngành kinh tế nào sau đây không chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các điều kiện tự nhiên nhất?

Xem đáp án » 07/05/2022 47

Bình luận


Bình luận