Câu hỏi:

07/05/2022 55

Ngành kinh tế nào sau đây không chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các điều kiện tự nhiên nhất?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D.

Tin học là ngành công nghệ chủ yếu hoạt động trong nhà và không chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi các yếu tố tự nhiên. Các ngành kinh tế chịu ảnh hưởng trực tiếp của các yếu tố tự nhiên là nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi), du lịch, vận tải, công nghiệp,…

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tài nguyên nào sau đây thể hiện rõ nhất sự hạn chế của các nguồn tài nguyên trong tự nhiên?

Xem đáp án » 07/05/2022 284

Câu 2:

Ngành kinh tế nào sau đây chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất của điều kiện tự nhiên?

Xem đáp án » 07/05/2022 160

Câu 3:

Tài nguyên thiên nhiên bị suy thoái là do

Xem đáp án » 07/05/2022 104

Câu 4:

Các nguồn tài nguyên trên Trái Đất phân bố

Xem đáp án » 07/05/2022 98

Câu 5:

Đối với đời sống con người, thiên nhiên không có vai trò nào sau đây?

Xem đáp án » 07/05/2022 87

Câu 6:

Các điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng đến đời sống hằng ngày của con người là

Xem đáp án » 07/05/2022 66

Bình luận


Bình luận