Câu hỏi:

07/05/2022 56

Ở châu Á, dân cư tập trung thưa thớt ở khu vực nào sau đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C.

Ở châu Á dân cư tập trung đông nhất ở khu vực Nam Á, Đông Nam Á và Đông Á.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dân cư phân bố thưa thớt ở những khu vực nào sau đây?

Xem đáp án » 07/05/2022 42

Câu 2:

Nhân tố nào sau đây làm cho vùng Bắc Á mật độ dân số rất thấp?

Xem đáp án » 07/05/2022 33

Câu 3:

Các điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng đến đời sống hằng ngày của con người là

Xem đáp án » 07/05/2022 28

Câu 4:

Những khu vực nào sau đây tập trung đông dân nhất trên thế giới?

Xem đáp án » 07/05/2022 27

Câu 5:

Nguyên nhân chủ yếu khiến cho diện tích đất ở các vùng khí hậu nhiệt đới khô ngày càng bị sa mạc hoá là do

Xem đáp án » 07/05/2022 27

Câu 6:

Châu lục nào sau đây tập trung nhiều siêu đô thị nhất trên thế giới?

Xem đáp án » 07/05/2022 26

Bình luận


Bình luận