Câu hỏi:

07/05/2022 14

Năm 2019, dân số nước ta là 96,5 triệu người và nước ta có diện tích 331212 km2. Vậy mật độ dân số ở nước ta vào thời điểm trên là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A.

- Công thức tính: Mật độ dân số = Dân số / Diện tích (người/km2).

- Áp dụng công thức (Đổi 96,5 triệu người = 96 500 000 người):

->Mật độ dân số nước ta 2019 = 96 500 000 / 331212 = 291,35 (người/km2).

->Năm 2019 nước ta có mật độ dân số là 291 người/km2.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ở châu Á, dân cư tập trung thưa thớt ở khu vực nào sau đây?

Xem đáp án » 07/05/2022 48

Câu 2:

Dân cư phân bố thưa thớt ở những khu vực nào sau đây?

Xem đáp án » 07/05/2022 35

Câu 3:

Nhân tố nào sau đây làm cho vùng Bắc Á mật độ dân số rất thấp?

Xem đáp án » 07/05/2022 21

Câu 4:

Những khu vực nào sau đây tập trung đông dân nhất trên thế giới?

Xem đáp án » 07/05/2022 20

Câu 5:

Nguyên nhân chủ yếu khiến cho diện tích đất ở các vùng khí hậu nhiệt đới khô ngày càng bị sa mạc hoá là do

Xem đáp án » 07/05/2022 19

Câu 6:

Các điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng đến đời sống hằng ngày của con người là

Xem đáp án » 07/05/2022 19

Câu 7:

Châu lục nào sau đây tập trung nhiều siêu đô thị nhất trên thế giới?

Xem đáp án » 07/05/2022 18

Bình luận


Bình luận