Câu hỏi:

07/05/2022 16

Tài nguyên thiên nhiên bị suy thoái là do

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C.

Con người đã khai thác nhiều loại tài nguyên thiên nhiên phục vụ nhu cầu ngày càng lớn của mình khiến nhiều loại tài nguyên bị suy thoái (rừng, đất,…) và có nguy cơ cạn kiệt (khoáng sản),… Đồng thời, trong quá trình phát triển đã đưa nhiều loại rác thải vào môi trường ở các dạng khác nhau (rắn, lỏng, bụi, khí,…) khi bay vào không khí gây ô nhiễm môi trường.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ở châu Á, dân cư tập trung thưa thớt ở khu vực nào sau đây?

Xem đáp án » 07/05/2022 51

Câu 2:

Dân cư phân bố thưa thớt ở những khu vực nào sau đây?

Xem đáp án » 07/05/2022 37

Câu 3:

Nhân tố nào sau đây làm cho vùng Bắc Á mật độ dân số rất thấp?

Xem đáp án » 07/05/2022 23

Câu 4:

Những khu vực nào sau đây tập trung đông dân nhất trên thế giới?

Xem đáp án » 07/05/2022 23

Câu 5:

Nguyên nhân chủ yếu khiến cho diện tích đất ở các vùng khí hậu nhiệt đới khô ngày càng bị sa mạc hoá là do

Xem đáp án » 07/05/2022 22

Câu 6:

Châu lục nào sau đây tập trung nhiều siêu đô thị nhất trên thế giới?

Xem đáp án » 07/05/2022 21

Câu 7:

Các điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng đến đời sống hằng ngày của con người là

Xem đáp án » 07/05/2022 21

Bình luận


Bình luận