Câu hỏi:

07/05/2022 28

Các điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng đến đời sống hằng ngày của con người là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B.

Các điều kiện tự nhiên (đất, khí hậu, địa hình, nước,…) đều có ảnh hưởng tới sự phân bố dân cư, lối sống và sinh hoạt hằng ngày của con người.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ở châu Á, dân cư tập trung thưa thớt ở khu vực nào sau đây?

Xem đáp án » 07/05/2022 55

Câu 2:

Dân cư phân bố thưa thớt ở những khu vực nào sau đây?

Xem đáp án » 07/05/2022 42

Câu 3:

Nhân tố nào sau đây làm cho vùng Bắc Á mật độ dân số rất thấp?

Xem đáp án » 07/05/2022 33

Câu 4:

Những khu vực nào sau đây tập trung đông dân nhất trên thế giới?

Xem đáp án » 07/05/2022 27

Câu 5:

Nguyên nhân chủ yếu khiến cho diện tích đất ở các vùng khí hậu nhiệt đới khô ngày càng bị sa mạc hoá là do

Xem đáp án » 07/05/2022 27

Câu 6:

Châu lục nào sau đây tập trung nhiều siêu đô thị nhất trên thế giới?

Xem đáp án » 07/05/2022 26

Bình luận


Bình luận