Câu hỏi:

12/05/2022 7,581

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về thân hàm trong Python?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: A

Vì trong Python quy định: phần thân hàm là dãy các câu lệnh được viết thụt lề so với dòng đầu của định nghĩa hàm.

Quảng cáo

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cuối dòng đầu tiên của định nghĩa hàm phải có:

Xem đáp án » 12/05/2022 5,200

Câu 2:

Định nghĩa hàm có cú pháp như sau:

Xem đáp án » 12/05/2022 4,010

Câu 3:

Dòng đầu tiên của định nghĩa hàm là:

Xem đáp án » 12/05/2022 3,357

Câu 4:

Cho đoạn chương trình sau:

def t(a1,b1):

s=abs(a1-b1)

return s

a,b=map(int,input().split())

print(t(a,b))

Với a=2, b=4, sau khi thực hiện chương trình trên cho kết quả bằng:

Xem đáp án » 12/05/2022 1,949

Câu 5:

Kiểu tham số khả biến gồm các kiểu:

Xem đáp án » 12/05/2022 1,939

Câu 6:

Cho đoạn chương trình sau:

def t(a1,b1)

s=a1*b1

return s

a,b=map(int,input().split())

print(t(a,b))

Lỗi sai trong đoạn chương trình trên là:

Xem đáp án » 12/05/2022 1,614

Bình luận


Bình luận