Câu hỏi:

12/05/2022 2,105

Cho đoạn chương trình sau:

def t(a1,b1):

s=abs(a1-b1)

return s

a,b=map(int,input().split())

print(t(a,b))

Với a=2, b=4, sau khi thực hiện chương trình trên cho kết quả bằng:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: C

Vì hàm t(a,b) có tác dụng tính trị tuyệt đối của hiệu a và b

Quảng cáo

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về thân hàm trong Python?

Xem đáp án » 12/05/2022 7,875

Câu 2:

Cuối dòng đầu tiên của định nghĩa hàm phải có:

Xem đáp án » 12/05/2022 5,747

Câu 3:

Định nghĩa hàm có cú pháp như sau:

Xem đáp án » 12/05/2022 4,201

Câu 4:

Dòng đầu tiên của định nghĩa hàm là:

Xem đáp án » 12/05/2022 3,378

Câu 5:

Kiểu tham số khả biến gồm các kiểu:

Xem đáp án » 12/05/2022 2,013

Câu 6:

Cho đoạn chương trình sau:

def t(a1,b1)

s=a1*b1

return s

a,b=map(int,input().split())

print(t(a,b))

Lỗi sai trong đoạn chương trình trên là:

Xem đáp án » 12/05/2022 1,675

Bình luận


Bình luận