Câu hỏi:

13/05/2022 26

Dựa vào thông tin và bảng số liệu trong mục b, hãy trình bày đặc điểm đô thị hóa ở Bắc Mỹ.
Dựa vào thông tin và bảng số liệu trong mục b, hãy trình bày đặc điểm đô thị hóa ở Bắc Mỹ.  (ảnh 1)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Đặc điểm đô thị hóa ở Bắc Mỹ:

+ Tốc độ đô thị hóa nhanh, xuất hiện các siêu đô thị và các dải siêu đô thị.

+ Tỉ lệ dân số đô thị cao (82,6% - năm 2020).

+ Đô thị chủ yếu tập trung ở phía nam Bắc Mỹ; vào sâu nội địa, các đô thị nhỏ hơn và thưa thớt hơn.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Quan sát hình 2, hãy:

- Xác định trên bản đồ các trung tâm kinh tế quan trọng của Bắc Mỹ.

- Kể tên các ngành kinh tế ở một số trung tâm.

Quan sát hình 2, hãy: - Xác định trên bản đồ các trung tâm kinh tế quan trọng của Bắc Mỹ. - Kể tên các ngành kinh tế ở một số trung tâm. (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/05/2022 36

Câu 2:

Dựa vào hình 1 và thông tin trong mục a, hãy nêu đặc điểm nhập cư và chủng tộc ở Bắc Mỹ.    

Dựa vào hình 1 và thông tin trong mục a, hãy nêu đặc điểm nhập cư và chủng tộc ở Bắc Mỹ.      (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/05/2022 34

Câu 3:

Dựa vào thông tin trong mục 2, hãy phân tích phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ thông qua việc sử dụng tài nguyên rừng, nước, đất, khoáng sản.

Xem đáp án » 13/05/2022 33

Câu 4:

Lựa chọn và phân tích một trong những vấn đề dân cư, xã hội ở Bắc Mỹ.

Xem đáp án » 13/05/2022 32

Câu 5:

Tìm hiểu thông tin và chia sẻ với bạn về hoạt động sản xuất nông nghiệp ở khu vực Bắc Mỹ (cách thức canh tác, sản lượng, các trang trại…).

Xem đáp án » 13/05/2022 29

Câu 6:

Dân cư Bắc Mỹ đa chủng tộc với nhiều nguồn gốc khác nhau. Đây là khu vực phát triển kinh tế nhất thế giới, nhờ vào việc khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Người dân Bắc Mỹ khai thác tự nhiên như thế nào để đạt hiệu quả cao?

Xem đáp án » 13/05/2022 26

Bình luận


Bình luận