Câu hỏi:

13/05/2022 24

Dựa vào thông tin trong mục 2, hãy phân tích phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ thông qua việc sử dụng tài nguyên rừng, nước, đất, khoáng sản.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Phương thức khai thác bền vững tài nguyên rừng:

+ Thành lập các vườn quốc gia.

+ Khai thác có chọn lọc và để rừng tái sinh tự nhiên.

+ Quy định trồng mới sau khi khai thác, phòng chống cháy rừng.

- Phương thức khai thác bền vững tài nguyên nước:

+ Quy định của lí nước thải, ban hành Đạo luật nước sạch.

+ Khai thác tổng hợp tài nguyên nước.

- Phương thức khai thác bền vững tài nguyên đất:

+ Phát triển nông nghiệp theo hướng “nông nghiệp xanh”

+ Ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp đem lại năng xuất cao và bảo vệ tài nguyên đất.

- Phương thức khai thác bền vững tài nguyên khoáng sản:

+ Sử dụng tiết kiệm và hiệu quả.

+ Tìm kiếm và sử dụng nguồn năng lượng tái tạo và vật liệu thay thế.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Quan sát hình 2, hãy:

- Xác định trên bản đồ các trung tâm kinh tế quan trọng của Bắc Mỹ.

- Kể tên các ngành kinh tế ở một số trung tâm.

Quan sát hình 2, hãy: - Xác định trên bản đồ các trung tâm kinh tế quan trọng của Bắc Mỹ. - Kể tên các ngành kinh tế ở một số trung tâm. (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/05/2022 24

Câu 2:

Dựa vào hình 1 và thông tin trong mục a, hãy nêu đặc điểm nhập cư và chủng tộc ở Bắc Mỹ.    

Dựa vào hình 1 và thông tin trong mục a, hãy nêu đặc điểm nhập cư và chủng tộc ở Bắc Mỹ.      (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/05/2022 20

Câu 3:

Lựa chọn và phân tích một trong những vấn đề dân cư, xã hội ở Bắc Mỹ.

Xem đáp án » 13/05/2022 19

Câu 4:

Tìm hiểu thông tin và chia sẻ với bạn về hoạt động sản xuất nông nghiệp ở khu vực Bắc Mỹ (cách thức canh tác, sản lượng, các trang trại…).

Xem đáp án » 13/05/2022 18

Câu 5:

Dân cư Bắc Mỹ đa chủng tộc với nhiều nguồn gốc khác nhau. Đây là khu vực phát triển kinh tế nhất thế giới, nhờ vào việc khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Người dân Bắc Mỹ khai thác tự nhiên như thế nào để đạt hiệu quả cao?

Xem đáp án » 13/05/2022 18

Câu 6:

Dựa vào thông tin và bảng số liệu trong mục b, hãy trình bày đặc điểm đô thị hóa ở Bắc Mỹ.
Dựa vào thông tin và bảng số liệu trong mục b, hãy trình bày đặc điểm đô thị hóa ở Bắc Mỹ.  (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/05/2022 18

Bình luận


Bình luận