Câu hỏi:

13/05/2022 32

Lựa chọn và phân tích một trong những vấn đề dân cư, xã hội ở Bắc Mỹ.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Đặc điểm nhập cư Bắc Mỹ.

+ Người Anh-điêng và người E-xki-mô thuộc chủng tộc Môn-gô-lô-ít từ châu Á di cư sang châu Mỹ từ khoảng 20 – 30 nghìn năm trước.

+ Sau cuộc phát kiến địa lí của C.Cô-lôm-bô (cuối thế kỉ XV), người châu Âu thuộc chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-it di cư sang châu Mỹ ngày càng nhiều. Bên cạnh đó, người da đen thuộc chủng tộc Nê-grô-ít từ châu Phi bị bắt sang châu Mỹ làm nô lệ

+ Sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945), xuất hiện nhiều đợt di dân từ nhiều khu vực trên thế giới vào Bắc Mỹ.

- Tác động từ các dòng nhập cư:

+ Các dòng nhập cư giúp giảm thiểu tình trạng thiếu lao động, đem lại sự đa dạng và phong phú về văn hoá ở Bắc Mỹ.

+ Nhập cư dẫn đến tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm và gia tăng chi phí cho các dịch vụ giáo dục, y tế và điều kiện sống.

+ Nhập cư và hệ quả đa dạng về chủng tộc cũng là nguồn cội của sự bất đồng văn hoá và nạn phân biệt chủng tộc.

Lựa chọn và phân tích một trong những vấn đề dân cư, xã hội ở Bắc Mỹ.  (ảnh 1)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Quan sát hình 2, hãy:

- Xác định trên bản đồ các trung tâm kinh tế quan trọng của Bắc Mỹ.

- Kể tên các ngành kinh tế ở một số trung tâm.

Quan sát hình 2, hãy: - Xác định trên bản đồ các trung tâm kinh tế quan trọng của Bắc Mỹ. - Kể tên các ngành kinh tế ở một số trung tâm. (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/05/2022 35

Câu 2:

Dựa vào hình 1 và thông tin trong mục a, hãy nêu đặc điểm nhập cư và chủng tộc ở Bắc Mỹ.    

Dựa vào hình 1 và thông tin trong mục a, hãy nêu đặc điểm nhập cư và chủng tộc ở Bắc Mỹ.      (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/05/2022 33

Câu 3:

Dựa vào thông tin trong mục 2, hãy phân tích phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ thông qua việc sử dụng tài nguyên rừng, nước, đất, khoáng sản.

Xem đáp án » 13/05/2022 32

Câu 4:

Tìm hiểu thông tin và chia sẻ với bạn về hoạt động sản xuất nông nghiệp ở khu vực Bắc Mỹ (cách thức canh tác, sản lượng, các trang trại…).

Xem đáp án » 13/05/2022 27

Câu 5:

Dân cư Bắc Mỹ đa chủng tộc với nhiều nguồn gốc khác nhau. Đây là khu vực phát triển kinh tế nhất thế giới, nhờ vào việc khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Người dân Bắc Mỹ khai thác tự nhiên như thế nào để đạt hiệu quả cao?

Xem đáp án » 13/05/2022 26

Câu 6:

Dựa vào thông tin và bảng số liệu trong mục b, hãy trình bày đặc điểm đô thị hóa ở Bắc Mỹ.
Dựa vào thông tin và bảng số liệu trong mục b, hãy trình bày đặc điểm đô thị hóa ở Bắc Mỹ.  (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/05/2022 25

Bình luận


Bình luận