Câu hỏi:

13/05/2022 18

Tìm hiểu thông tin và chia sẻ với bạn về hoạt động sản xuất nông nghiệp ở khu vực Bắc Mỹ (cách thức canh tác, sản lượng, các trang trại…).

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Bắc Mỹ có một nền nông nghiệp tiên tiến, phát triển mạnh mẽ, đạt trình độ cao nhờ điều kiện tự nhiên thuận lợi và kĩ thuật tiên tiến.

- Phát triển nền nông nghiệp hàng hóa với quy mô lớn, ứng dụng công nghệ sinh học, kĩ thuật hiện đại, tiên tiến.

- Tỉ lệ lao động trong nông nghiệp thấp nhưng sản xuất ra khối lượng nông sản lớn. 

- Nông nghiệp sản xuất theo hướng chuyên canh.

Tìm hiểu thông tin và chia sẻ với bạn về hoạt động sản xuất nông nghiệp ở khu vực Bắc Mỹ (cách thức canh tác, sản lượng, các trang trại…). (ảnh 1)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Quan sát hình 2, hãy:

- Xác định trên bản đồ các trung tâm kinh tế quan trọng của Bắc Mỹ.

- Kể tên các ngành kinh tế ở một số trung tâm.

Quan sát hình 2, hãy: - Xác định trên bản đồ các trung tâm kinh tế quan trọng của Bắc Mỹ. - Kể tên các ngành kinh tế ở một số trung tâm. (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/05/2022 23

Câu 2:

Dựa vào thông tin trong mục 2, hãy phân tích phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ thông qua việc sử dụng tài nguyên rừng, nước, đất, khoáng sản.

Xem đáp án » 13/05/2022 22

Câu 3:

Dựa vào hình 1 và thông tin trong mục a, hãy nêu đặc điểm nhập cư và chủng tộc ở Bắc Mỹ.    

Dựa vào hình 1 và thông tin trong mục a, hãy nêu đặc điểm nhập cư và chủng tộc ở Bắc Mỹ.      (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/05/2022 19

Câu 4:

Lựa chọn và phân tích một trong những vấn đề dân cư, xã hội ở Bắc Mỹ.

Xem đáp án » 13/05/2022 18

Câu 5:

Dựa vào thông tin và bảng số liệu trong mục b, hãy trình bày đặc điểm đô thị hóa ở Bắc Mỹ.
Dựa vào thông tin và bảng số liệu trong mục b, hãy trình bày đặc điểm đô thị hóa ở Bắc Mỹ.  (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/05/2022 18

Câu 6:

Dân cư Bắc Mỹ đa chủng tộc với nhiều nguồn gốc khác nhau. Đây là khu vực phát triển kinh tế nhất thế giới, nhờ vào việc khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Người dân Bắc Mỹ khai thác tự nhiên như thế nào để đạt hiệu quả cao?

Xem đáp án » 13/05/2022 17

Bình luận


Bình luận