Câu hỏi:

13/05/2022 16

1. Em đã biết gì về phần mềm trình chiếu?

2. Khi tạo một bài trình bày với nội dung gồm văn bản, hình ảnh và nhiều đối tượng khác, em chọn sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản hay phần mềm trình chiếu? Vì sao?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

1. Phần mềm trình chiếu là phần mềm được thiết kế để cho phép người sử dụng trình bày thông tin như văn bản, hình ảnh, âm thanh và video dưới hình thức trình chiếu một cách hấp dẫn và hiệu quả.

2. Khi tạo một bài trình bày với nội dung gồm văn bản, hình ảnh và nhiều đối tượng khác, em chọn sử dụng phần mềm trình chiếu vì phần mềm trình chiếu có các hiệu ứng làm cho nội dung trình bày thêm sinh động và hấp dẫn.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem đáp án » 13/05/2022 72

Câu 2:

Câu nào sau đây sai khi nói về cấu trúc phân cấp?

Xem đáp án » 13/05/2022 25

Câu 3:

Em hãy quan sát hai cách trình bày dự án Trường học xanh sau đây và cho biết cách trình bày nào dễ hiểu hơn?

Em hãy quan sát hai cách trình bày dự án Trường học xanh sau đây và cho biết cách trình bày nào dễ hiểu hơn (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/05/2022 22

Câu 4:

Ưu điểm của việc sử dụng cấu trúc phân cấp trong bài trình chiếu là gì?

Xem đáp án » 13/05/2022 22

Câu 5:

Em hãy đề xuất một dự án mà em nhận thấy nó thiết thực với điều kiện hiện tại. (Ví dụ: làm sạch đẹp cảnh quan ngôi nhà của em; Trang trí thư viện của trường để thu hút các bạn học sinh đến đọc sách; Tái chế rác thải; …). Tạo bài trình chiếu để trình bày dự án đó (mục tiêu, sách làm, tác dụng, hiệu ứng, …) với những người có liên quan để thuyết phục mọi người cùng thực hiện. Trong bài có trang tiêu đề, các trang nội dung có tiêu đề trang và sử dụng cấu trúc phân cấp. Ghi lại bài trình chiếu với tên Baitaptinhoc7.pptx.

Xem đáp án » 13/05/2022 18

Câu 6:

Trong các bài phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?

a) Phần mềm trình chiếu thường được sử dụng để tạo bài trình chiếu phục vụ hội nghị, dạy học, quảng cáo, …

b) Phần mềm trình chiếu có chức năng tạo bài trình chiếu và lưu dưới dạng tệp.

c) Có thể nhập và xử lí văn bản, hình ảnh trên các trang chiếu.

d) Chức năng của phần mềm trình chiếu là tính toán tự động.

Xem đáp án » 13/05/2022 17

Bình luận


Bình luận