Câu hỏi:

13/05/2022 30

Trong các bài phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?

a) Phần mềm trình chiếu thường được sử dụng để tạo bài trình chiếu phục vụ hội nghị, dạy học, quảng cáo, …

b) Phần mềm trình chiếu có chức năng tạo bài trình chiếu và lưu dưới dạng tệp.

c) Có thể nhập và xử lí văn bản, hình ảnh trên các trang chiếu.

d) Chức năng của phần mềm trình chiếu là tính toán tự động.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: a, b, c

Đáp án d) sai vì phần mềm trình chiếu có chức năng giúp trình bày nội dung, không có chức năng tính toán tự động.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem đáp án » 13/05/2022 95

Câu 2:

Em hãy quan sát hai cách trình bày dự án Trường học xanh sau đây và cho biết cách trình bày nào dễ hiểu hơn?

Em hãy quan sát hai cách trình bày dự án Trường học xanh sau đây và cho biết cách trình bày nào dễ hiểu hơn (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/05/2022 37

Câu 3:

Câu nào sau đây sai khi nói về cấu trúc phân cấp?

Xem đáp án » 13/05/2022 35

Câu 4:

Em hãy tạo trang chiếu ghi các công việc cần làm trong ngày và sử dụng cấu trúc phân cấp để trình bày nội dung.

Xem đáp án » 13/05/2022 29

Câu 5:

Ưu điểm của việc sử dụng cấu trúc phân cấp trong bài trình chiếu là gì?

Xem đáp án » 13/05/2022 28

Câu 6:

1. Khi tạo bài trình chiếu, em thường trình bày các trang như thế nào?

2. Theo em, tiêu đề của bài trình chiếu nên đặt ở trang nào? Muốn làm nổi bật nội dung của mỗi trang thì cần làm như thế nào?

Xem đáp án » 13/05/2022 25

Bình luận


Bình luận