Câu hỏi:

13/05/2022 16

1. Khi tạo bài trình chiếu, em thường trình bày các trang như thế nào?

2. Theo em, tiêu đề của bài trình chiếu nên đặt ở trang nào? Muốn làm nổi bật nội dung của mỗi trang thì cần làm như thế nào?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

1. Khi tạo bài trình chiếu em thường trình bày các trang nội dung có tiêu đề trang và nội dung trang. Tiêu đề trang được viết dưới dạng văn bản ở trên đầu mỗi trang.

2. Tiêu đề của bài trình chiếu nên đặt ở trang đầu tiên. Muốn làm nổi bật nội dung của mỗi trang thì tiêu đề trang được đặt trên đầu các trang nội dung.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem đáp án » 13/05/2022 67

Câu 2:

Câu nào sau đây sai khi nói về cấu trúc phân cấp?

Xem đáp án » 13/05/2022 21

Câu 3:

Ưu điểm của việc sử dụng cấu trúc phân cấp trong bài trình chiếu là gì?

Xem đáp án » 13/05/2022 19

Câu 4:

Em hãy quan sát hai cách trình bày dự án Trường học xanh sau đây và cho biết cách trình bày nào dễ hiểu hơn?

Em hãy quan sát hai cách trình bày dự án Trường học xanh sau đây và cho biết cách trình bày nào dễ hiểu hơn (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/05/2022 18

Câu 5:

Trong các bài phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?

a) Phần mềm trình chiếu thường được sử dụng để tạo bài trình chiếu phục vụ hội nghị, dạy học, quảng cáo, …

b) Phần mềm trình chiếu có chức năng tạo bài trình chiếu và lưu dưới dạng tệp.

c) Có thể nhập và xử lí văn bản, hình ảnh trên các trang chiếu.

d) Chức năng của phần mềm trình chiếu là tính toán tự động.

Xem đáp án » 13/05/2022 16

Câu 6:

1. Em đã biết gì về phần mềm trình chiếu?

2. Khi tạo một bài trình bày với nội dung gồm văn bản, hình ảnh và nhiều đối tượng khác, em chọn sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản hay phần mềm trình chiếu? Vì sao?

Xem đáp án » 13/05/2022 14

Bình luận


Bình luận