Câu hỏi:

13/05/2022 22

Em hãy quan sát hai cách trình bày dự án Trường học xanh sau đây và cho biết cách trình bày nào dễ hiểu hơn?

Em hãy quan sát hai cách trình bày dự án Trường học xanh sau đây và cho biết cách trình bày nào dễ hiểu hơn (ảnh 1)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Cách 2 trình bày dễ hiểu hơn vì chia rõ bố mục các phần.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem đáp án » 13/05/2022 71

Câu 2:

Câu nào sau đây sai khi nói về cấu trúc phân cấp?

Xem đáp án » 13/05/2022 25

Câu 3:

Ưu điểm của việc sử dụng cấu trúc phân cấp trong bài trình chiếu là gì?

Xem đáp án » 13/05/2022 21

Câu 4:

Em hãy đề xuất một dự án mà em nhận thấy nó thiết thực với điều kiện hiện tại. (Ví dụ: làm sạch đẹp cảnh quan ngôi nhà của em; Trang trí thư viện của trường để thu hút các bạn học sinh đến đọc sách; Tái chế rác thải; …). Tạo bài trình chiếu để trình bày dự án đó (mục tiêu, sách làm, tác dụng, hiệu ứng, …) với những người có liên quan để thuyết phục mọi người cùng thực hiện. Trong bài có trang tiêu đề, các trang nội dung có tiêu đề trang và sử dụng cấu trúc phân cấp. Ghi lại bài trình chiếu với tên Baitaptinhoc7.pptx.

Xem đáp án » 13/05/2022 18

Câu 5:

Trong các bài phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?

a) Phần mềm trình chiếu thường được sử dụng để tạo bài trình chiếu phục vụ hội nghị, dạy học, quảng cáo, …

b) Phần mềm trình chiếu có chức năng tạo bài trình chiếu và lưu dưới dạng tệp.

c) Có thể nhập và xử lí văn bản, hình ảnh trên các trang chiếu.

d) Chức năng của phần mềm trình chiếu là tính toán tự động.

Xem đáp án » 13/05/2022 17

Câu 6:

1. Khi tạo bài trình chiếu, em thường trình bày các trang như thế nào?

2. Theo em, tiêu đề của bài trình chiếu nên đặt ở trang nào? Muốn làm nổi bật nội dung của mỗi trang thì cần làm như thế nào?

Xem đáp án » 13/05/2022 16

Bình luận


Bình luận