Câu hỏi:

13/05/2022 29

Để vẽ một hình chữ nhật góc tròn em nên dùng công cụ nào? Giải thích tại sao?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Công cụ: Đối tượng hình chữ nhật định nghĩa sẵn trong hộp công cụ

- Giải thích: Đối tượng hình chữ nhật cho phép thay đổi thuộc tính là đường cong.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

So sánh hai hình chữ nhật

Quan sát hai hình chữ nhật ở Hình 14.1 và tìm ra điểm khác nhau giữa hai hình

So sánh hai hình chữ nhật Quan sát hai hình chữ nhật ở Hình 14.1 (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/05/2022 50

Câu 2:

Hãy cho biết phát biểu nào sau đây là sai khi làm việc với đoạn văn bản trong inkscape.

A. Trong một đoạn văn có nhiều chữ ta có thể tô mỗi chữ bằng một màu khác nhau

B. Nếu đặt đoạn văn uốn lượn theo một đường, ta không thể thay đổi định dạng đó.

C. Trong một đoạn văn có nhiều chữ, ta có thể tuỳ chỉnh để mỗi chữ cao thấp khác nhau.

D. Ta có thể đặt đoạn văn bản theo một khuôn dạng nhất định.

Xem đáp án » 13/05/2022 35

Câu 3:

Hãy vẽ hình con chuột (Hình 14.15).

Hãy vẽ hình con chuột (Hình 14.15). (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/05/2022 34

Câu 4:

Tìm hiểu đối tượng văn bản

Trong các cách trình bày văn bản sau, em thấy cách nào đẹp hơn? Các phần mềm em đã học có thể thiết kế văn bản như vậy không?

Tìm hiểu đối tượng văn bản Trong các cách trình bày văn bản sau, em thấy (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/05/2022 31

Câu 5:

Cần ít nhất bao nhiêu điểm để xác định một đường thẳng? Đường parabol? Đường elip?

Xem đáp án » 13/05/2022 30

Câu 6:

Hãy vẽ chiếc lá và tô màu (Hình 14.16)

Hãy vẽ chiếc lá và tô màu (Hình 14.16) (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/05/2022 30

Bình luận


Bình luận