Câu hỏi:

13/05/2022 33

a) Em hãy cho biết hành vi tẩm ma túy vào thuốc lào để hút của các học sinh ở thông tin 1 (mục ) có vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội không? Vì sao?

b) Em hãy nêu một số quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Yêu cầu a)

- Hành vi tẩm ma túy vào thuốc lào để hút của các học sinh ở thông tin 1 (mục ) đã vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.

- Vì các bạn học sinh đã vi phạm Điều 5, Luật phòng, chống ma túy năm 2021 khi đã sử dụng và tổ chức sử dụng chất ma túy và Điều 255 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Yêu cầu b) Một số quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội:

- Pháp luật nghiêm cấm tham gia dưới mọi hình thức các tệ nạn xã hội ma túy, mại dâm, cờ bạc, mệ tín dị đoan,…

- Hành vi vi phạm quy định ủa pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội sẽ bị xử lí theo nhiều hình thức như: cảnh cáo, xử phạt hành chính, phạt từ, …. tùy theo mức độ và tính chất vi phạm.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Theo em, học sinh dễ bị lôi kéo vào những tệ nạn nào nhất?

Xem đáp án » 13/05/2022 42

Câu 2:

Em hãy cùng các bạn trong nhóm xây dựng và biểu diễn một tiết mục văn nghệ hoặc tiểu phẩm để tham gia hoạt động tuyên truyền, phòng chống tệ nạn xã hội do nhà trường, địa phương tổ chức.

Xem đáp án » 13/05/2022 36

Câu 3:

Em hãy chia sẻ những việc bản thân làm để phòng, chống tệ nạn xã hội?

Xem đáp án » 13/05/2022 33

Câu 4:

Em hãy vẽ bức tranh phê phán các tệ nạn xã hội và thuyết minh giới thiệu sản phẩm với cả lớp.

Xem đáp án » 13/05/2022 33

Câu 5:

Em hãy quan sát các tranh và đọc những trường hợp dưới đây và trả lời câu hỏi:

a) Nhận xét về hành vi sai trái trong những bức tranh và trường hợp trên. Nêu hậu quả của những hành vi đó.

b) Theo em, tệ nạn xã hội là gì?

c) Hãy kể tên những loại tệ nạn xã hội phổ biến hiện nay.

Xem đáp án » 13/05/2022 31

Câu 6:

Em hãy đọc các trường hớp dưới đây và trả lời câu hỏi

a) Em hãy nêu nguyên nhân, hậu quả của những tệ nạn xa hội trong những trường hợp trên.

b) Kể thêm những hậu quả của tệ nạn xã hội mà em biết theo gợi ý dưới đây:

Tệ nạn xã hội

Hậu quả

Đối với bản thân

Đối với gia đình

Đối với xã hội

 

 

 

 

Xem đáp án » 13/05/2022 30

Bình luận


Bình luận