Câu hỏi:

15/05/2022 14

Listen to an interview about preparations for an International Youth Music Festival. Tick (V) the information that you hear in the recording. (Nghe một cuộc phỏng vấn về việc chuẩn bị cho một Liên hoan âm nhạc dành cho giới trẻ quốc tế. Đánh dấu (V) thông tin mà bạn nghe thấy trong bản ghi âm.)

Listen to an interview about preparations for an International Youth Music Festival. (ảnh 1)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A, D

Nội dung bài nghe:

Tam: Hi, this is Tam at the site of the second International Youth Music Festival. There are just two ways to go before the festival opens on Sunday. As you can hear in the background it's very busy here. I'm with Jack, one of the festival organisers. So, Jack, how's it all going?

Jack: Hi, we're very busy. We're still setting up the fain stage and there's still a lot to do, but we want to get it ready by tomorrow so that the bands can start to practise.

Tam: I heard that there are some changes to the festival this year. Can you tell us about them?

Jack: Well, last year the festival was on the beach and it was free of charge. We didn't know it would be so popular and we had problems with overcrowding. This year we have sold the tickets in advance so that we know how many people are coming. What's more

important, we've decided to move the festival to this country park.

Tam: Why the country park? Isn't it a bit too far from the town centre?

Jack: Yeah, that's why we've chosen it. This location is better for everybody because …

Hướng dẫn dịch:

Tâm: Xin chào, đây là Tâm ở địa điểm tổ chức Liên hoan âm nhạc trẻ quốc tế lần thứ hai. Chỉ có hai cách để đi trước khi lễ hội khai mạc vào Chủ nhật. Như bạn có thể nghe thấy ở đây, nó rất bận rộn. Tôi đi cùng Jack, một trong những người tổ chức lễ hội. Jack, mọi chuyện thế nào rồi?

Jack: Xin chào, chúng tôi rất bận. Chúng tôi vẫn đang chuẩn bị một sân khấu nhỏ và vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng chúng tôi muốn chuẩn bị sẵn sàng vào ngày mai để các ban nhạc có thể bắt đầu luyện tập.

Tâm: Tôi nghe nói rằng lễ hội năm nay có một số thay đổi. Bạn có thể cho chúng tôi biết về chúng chứ?

Jack: À, năm ngoái lễ hội ở trên bãi biển và nó miễn phí. Chúng tôi không biết rằng nó sẽ nổi tiếng đến vậy và chúng tôi gặp vấn đề với tình trạng quá tải. Năm nay chúng tôi đã bán vé trước để chúng tôi biết có bao nhiêu người sẽ đến. Còn gì nữa

quan trọng, chúng tôi đã quyết định chuyển lễ hội đến công viên nước này.

Tâm: Tại sao lại là công viên nước? Nó không phải hơi xa trung tâm thị trấn à?

Jack: Ừ, đó là lý do tại sao chúng tôi đã chọn nó. Vị trí này tốt hơn cho mọi người vì…

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Look at the picture and answer the following questions (Nhìn vào hình và trả lời các câu hỏi sau)
Look at the picture and answer the following questions (Nhìn vào hình và (ảnh 1)

Xem đáp án » 15/05/2022 27

Câu 2:

Listen again and decide whether the following statements are true (T) or false (F). (Nghe lại và quyết định xem các câu sau là đúng (T) hay sai (F).)

1. This is the first International Youth Music Festival.

2. The organisers have finished preparations for the festival.

3. Last year, the festival was held on the beach.

4. They are selling tickets for the festival at the park gates.

5. The country park is far from the town centre.

Xem đáp án » 15/05/2022 22

Câu 3:

Work in groups. Discuss the following questions. ((Làm việc nhóm. Thảo luận các câu hỏi sau.)

Do you want to go to a music festival? Why or why not? (Bạn có muốn đi dự một lễ hội âm nhạc không? Tại sao hoặc tại sao không?)

Xem đáp án » 15/05/2022 18

Bình luận


Bình luận