Câu hỏi:

15/05/2022 20

Đọc thông tin trong mục 1, hãy nêu các mốc lớn trong lịch sử khám phá, nghiên cưu châu Nam Cực.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Năm 1820, hai nhà hàng hải người Nga là Bê-linh-hao-den và La-da-rép đã phát hiện ra châu Nam Cực.

- Năm 1900, một nhà thám hiểm người Na-uy đã đặt chân đến lục địa Nam Cực.

- Ngày 14/12/1911, các nhà thám hiểm người Na Uy đã lần đầu tiên đặt chân đến điểm cực nam của Trái đất.

- Từ năm 1957, việc nghiên cứu châu Nam Cực được xúc tiến mạnh mẽ.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dựa vào thông tin trong mục 2 và bản đồ hình 2, hãy:

- Xác định trên bản đồ vị trí của châu Nam Cực.

- Cho biết vị trí địa lí ảnh hưởng như thế nào tới khí hậu của châu Nam Cực.

Dựa vào thông tin trong mục 2 và bản đồ hình 2, hãy:  - Xác định trên bản đồ vị trí của châu Nam Cực.  - Cho biết vị trí địa lí ảnh hưởng như thế nào tới khí hậu của châu Nam Cực. (ảnh 1)

Xem đáp án » 15/05/2022 37

Câu 2:

Tìm hiểu về tác động của việc tan băng ở châu Nam Cực do biến đổi khí hậu toàn cầu đối với thiên nhiên hoặc con người trên Trái Đất.

Xem đáp án » 15/05/2022 37

Câu 3:

Dựa vào thông tin trong mục b, hãy kể tên các tài nguyên thiên nhiên ở châu Nam Cực.

Xem đáp án » 15/05/2022 35

Câu 4:

Đọc thông tin trong mục 4, cho biết kịch bản về sự thay đổi thiên nhiên châu Nam Cực khi có biến đổi khí hậu toàn cầu.

Xem đáp án » 15/05/2022 34

Câu 5:

Trình bày một trong các đặc điểm tự nhiên: địa hình, khí hậu, sinh vật ở châu Nam Cực.

Xem đáp án » 15/05/2022 22

Câu 6:

Dựa vào thông tin và hình ảnh trong mục a, nêu đặc điểm tự nhiên của châu Nam Cực.

Dựa vào thông tin và hình ảnh trong mục a, nêu đặc điểm tự nhiên của châu Nam Cực. (ảnh 1)

Xem đáp án » 15/05/2022 21

Câu 7:

Trong các châu lục trên thế giới, cho đến nay chỉ có một châu lục duy nhất chưa có dân cư sinh sống thường xuyên, đó là châu Nam Cực.

Hoàn cảnh nào khiến cho cả một châu lục rộng tới hơn 14 triệu km2 mà hầu như vắng bóng con người?

Xem đáp án » 15/05/2022 20

Bình luận


Bình luận