Câu hỏi:

15/05/2022 17

Dựa vào thông tin và hình ảnh trong mục a, nêu đặc điểm tự nhiên của châu Nam Cực.

Dựa vào thông tin và hình ảnh trong mục a, nêu đặc điểm tự nhiên của châu Nam Cực. (ảnh 1)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Đặc điểm tự nhiên của châu Nam Cực:

+ Địa hình: toàn bộ châu Nam Cực được coi là một cao nguyên băng khổng lồ, 98% bề mặt bị bao phủ bởi lớp băng dày. Lớp phủ băng làm cho bề mặt châu lục tương đối bằng phẳn.

+ Khí hậu: lạnh và khô, nhiều gió bão nhất thế giới.

+ Sinh vật nghèo nàn, chủ yếu là thực vật bậc thấp (rêu, địa y, tảo, nấm…) và các loài động vật chịu được lạnh (chim cánh cụt, hải cẩu, cá voi xanh…). 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm hiểu về tác động của việc tan băng ở châu Nam Cực do biến đổi khí hậu toàn cầu đối với thiên nhiên hoặc con người trên Trái Đất.

Xem đáp án » 15/05/2022 34

Câu 2:

Đọc thông tin trong mục 4, cho biết kịch bản về sự thay đổi thiên nhiên châu Nam Cực khi có biến đổi khí hậu toàn cầu.

Xem đáp án » 15/05/2022 33

Câu 3:

Dựa vào thông tin trong mục b, hãy kể tên các tài nguyên thiên nhiên ở châu Nam Cực.

Xem đáp án » 15/05/2022 32

Câu 4:

Dựa vào thông tin trong mục 2 và bản đồ hình 2, hãy:

- Xác định trên bản đồ vị trí của châu Nam Cực.

- Cho biết vị trí địa lí ảnh hưởng như thế nào tới khí hậu của châu Nam Cực.

Dựa vào thông tin trong mục 2 và bản đồ hình 2, hãy:  - Xác định trên bản đồ vị trí của châu Nam Cực.  - Cho biết vị trí địa lí ảnh hưởng như thế nào tới khí hậu của châu Nam Cực. (ảnh 1)

Xem đáp án » 15/05/2022 31

Câu 5:

Trình bày một trong các đặc điểm tự nhiên: địa hình, khí hậu, sinh vật ở châu Nam Cực.

Xem đáp án » 15/05/2022 21

Câu 6:

Trong các châu lục trên thế giới, cho đến nay chỉ có một châu lục duy nhất chưa có dân cư sinh sống thường xuyên, đó là châu Nam Cực.

Hoàn cảnh nào khiến cho cả một châu lục rộng tới hơn 14 triệu km2 mà hầu như vắng bóng con người?

Xem đáp án » 15/05/2022 18

Câu 7:

Đọc thông tin trong mục 1, hãy nêu các mốc lớn trong lịch sử khám phá, nghiên cưu châu Nam Cực.

Xem đáp án » 15/05/2022 18

Bình luận


Bình luận