Câu hỏi:

15/05/2022 51

Đọc thông tin trong mục 4, cho biết kịch bản về sự thay đổi thiên nhiên châu Nam Cực khi có biến đổi khí hậu toàn cầu.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Thiên nhiên châu Nam Cực dễ thay đổi khi có biến đổi khí hậu toàn cầu.

- Theo tính toán, cuối thế kỉ XXI, nhiệt độ ở châu Nam Cực sẽ tăng 0,50C, lượng mưa tăng, mực nước biển dâng thêm 0,05-0,32m. Nhiều hệ sinh thái sẽ mất đi, xuất hiện đồng cỏ ở vùng ven biển. Lớp băng vùng trung tâm châu lục sẽ dày thêm do nước mưa cung cấp.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm hiểu về tác động của việc tan băng ở châu Nam Cực do biến đổi khí hậu toàn cầu đối với thiên nhiên hoặc con người trên Trái Đất.

Xem đáp án » 15/05/2022 52

Câu 2:

Dựa vào thông tin trong mục 2 và bản đồ hình 2, hãy:

- Xác định trên bản đồ vị trí của châu Nam Cực.

- Cho biết vị trí địa lí ảnh hưởng như thế nào tới khí hậu của châu Nam Cực.

Dựa vào thông tin trong mục 2 và bản đồ hình 2, hãy:  - Xác định trên bản đồ vị trí của châu Nam Cực.  - Cho biết vị trí địa lí ảnh hưởng như thế nào tới khí hậu của châu Nam Cực. (ảnh 1)

Xem đáp án » 15/05/2022 43

Câu 3:

Dựa vào thông tin trong mục b, hãy kể tên các tài nguyên thiên nhiên ở châu Nam Cực.

Xem đáp án » 15/05/2022 43

Câu 4:

Trong các châu lục trên thế giới, cho đến nay chỉ có một châu lục duy nhất chưa có dân cư sinh sống thường xuyên, đó là châu Nam Cực.

Hoàn cảnh nào khiến cho cả một châu lục rộng tới hơn 14 triệu km2 mà hầu như vắng bóng con người?

Xem đáp án » 15/05/2022 31

Câu 5:

Đọc thông tin trong mục 1, hãy nêu các mốc lớn trong lịch sử khám phá, nghiên cưu châu Nam Cực.

Xem đáp án » 15/05/2022 28

Câu 6:

Trình bày một trong các đặc điểm tự nhiên: địa hình, khí hậu, sinh vật ở châu Nam Cực.

Xem đáp án » 15/05/2022 27

Bình luận


Bình luận