Câu hỏi:

15/05/2022 31

Dựa vào thông tin trong mục 2 và bản đồ hình 2, hãy:

- Xác định trên bản đồ vị trí của châu Nam Cực.

- Cho biết vị trí địa lí ảnh hưởng như thế nào tới khí hậu của châu Nam Cực.

Dựa vào thông tin trong mục 2 và bản đồ hình 2, hãy:  - Xác định trên bản đồ vị trí của châu Nam Cực.  - Cho biết vị trí địa lí ảnh hưởng như thế nào tới khí hậu của châu Nam Cực. (ảnh 1)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Vị trí địa lí: châu Nam Cực gồm lục địa Nam Cực và các đảo ven lục địa, nằm trong phạm vi phía nam của vòng cực nam, được bao bọc bởi Nam đại dương và nằm cách xa các châu lục khác.

- Ảnh hưởng từ vị trí địa lí: Châu Nam Cực nằm hoàn toàn trong đới khí hậu cực và cận cực, khí hậu “cực lạnh”. Nhiệt độ thấp nhất lên tới -94,50C (đo được năm 1967).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm hiểu về tác động của việc tan băng ở châu Nam Cực do biến đổi khí hậu toàn cầu đối với thiên nhiên hoặc con người trên Trái Đất.

Xem đáp án » 15/05/2022 33

Câu 2:

Đọc thông tin trong mục 4, cho biết kịch bản về sự thay đổi thiên nhiên châu Nam Cực khi có biến đổi khí hậu toàn cầu.

Xem đáp án » 15/05/2022 32

Câu 3:

Dựa vào thông tin trong mục b, hãy kể tên các tài nguyên thiên nhiên ở châu Nam Cực.

Xem đáp án » 15/05/2022 31

Câu 4:

Trình bày một trong các đặc điểm tự nhiên: địa hình, khí hậu, sinh vật ở châu Nam Cực.

Xem đáp án » 15/05/2022 21

Câu 5:

Trong các châu lục trên thế giới, cho đến nay chỉ có một châu lục duy nhất chưa có dân cư sinh sống thường xuyên, đó là châu Nam Cực.

Hoàn cảnh nào khiến cho cả một châu lục rộng tới hơn 14 triệu km2 mà hầu như vắng bóng con người?

Xem đáp án » 15/05/2022 18

Câu 6:

Đọc thông tin trong mục 1, hãy nêu các mốc lớn trong lịch sử khám phá, nghiên cưu châu Nam Cực.

Xem đáp án » 15/05/2022 18

Bình luận


Bình luận