Câu hỏi:

15/05/2022 30

Read the application letter for a volunteer position. Match the paragraphs with their aims. (Đọc lá thư ứng tuyển cho một vị trí tình nguyện. Nối các đoạn văn với mục đích của chúng.)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Paragraph 1: C

- Paragraph 2: A

- Paragraph 3: B

Hướng dẫn dịch:

187 Giảng Võ

Đống Đa, Hà Nội

1 tháng 1 20___

Heart to heart

Tổ chức từ thiện

100 Hà Thành, Hà Nội

Thưa ông hoặc bà,

Tôi đang viết thư để ứng tuyển vào vị trí tình nguyện viên tại trung tâm phát triển cộng đồng địa phương. Tôi đã nghe về cơ hội này trong một thông báo công khai vào thứ Hai tuần trước.

Tôi quan tâm đến các dự án phát triển cộng đồng của bạn vì tôi thực sự quan tâm đến cuộc sống của mọi người trong cộng đồng và muốn cung cấp dịch vụ của tôi cho bạn. Hiện tại, tất cả các buổi chiều chủ nhật của tôi đều rảnh, và tôi sẽ có thể giúp việc tại trung tâm nếu được chọn.

Tôi đã điền vào mẫu đơn đăng ký trực tuyến và gửi nó theo yêu cầu. Tôi sẵn sàng phỏng vấn vào bất kỳ ngày nào trong tuần sau 4h30 chiều. hoặc vào cuối tuần. Nếu đơn đăng ký của tôi thành công,

Tôi có thể bắt đầu ngay lập tức.

Tôi mong muốn được nghe từ bạn.

Trân trọng,

Nguyễn Hà Vi

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Read the job advert and answer the questions below (Đọc quảng cáo tuyển dụng và trả lời các câu hỏi bên dưới)
Read the job advert and answer the questions below (Đọc quảng cáo tuyển dụng (ảnh 1)

Xem đáp án » 15/05/2022 30

Câu 2:

Complete the application letter for the job in 2. You can use the ideas in 1. (Hoàn thành đơn xin việc bài 2. Bạn có thể sử dụng các ý tưởng trong bài 1.)

Xem đáp án » 15/05/2022 20

Bình luận


Bình luận