Câu hỏi:

17/05/2022 33

Trong các thành phần của đất, thành phần nào chiếm tỉ lệ lớn nhất?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Tỉ lệ % các thành phần của đất là:

- Chất khoáng: 45% (Chiếm tỉ lệ lớn nhất)

- Chất hữu cơ: 5%

- Nước trong đất: 25%

- Không khí trong đất: 25%

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tại sao trong trồng trọt, người ta thường xuyên phải cày xới đất tơi trước khi trồng?

Xem đáp án » 17/05/2022 37

Câu 2:

Không khí trong đất có vai trò?

Xem đáp án » 17/05/2022 27

Câu 3:

Chọn các đáp án đúng:

Chất hữu cơ trong đất là:

Những tàn tích sinh vật chưa phân giải

Những hợp chất tự nhiên được hình thành do quá trình phong hóa đất đá

Tàn tích sinh vật đang phân giải

Những chất hữu cơ đã được phân giải

Xem đáp án » 17/05/2022 26

Câu 4:

Thổ nhưỡng (đất) là gì?

Xem đáp án » 17/05/2022 22

Câu 5:

Nhân tố nào quyết định đến chất khoáng của đất?

Xem đáp án » 17/05/2022 22

Câu 6:

Lượng nước có trong đất quy định:

Xem đáp án » 17/05/2022 20

Bình luận


Bình luận