Câu hỏi:

17/05/2022 23

Thổ nhưỡng (đất) là gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Thổ nhưỡng (Đất) là lớp vật chất mỏng, vụn bở, bao phủ trên bề mặt các lục địa và đảo, được đặc trưng bởi độ phì.

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tại sao trong trồng trọt, người ta thường xuyên phải cày xới đất tơi trước khi trồng?

Xem đáp án » 17/05/2022 42

Câu 2:

Trong các thành phần của đất, thành phần nào chiếm tỉ lệ lớn nhất?

Xem đáp án » 17/05/2022 35

Câu 3:

Không khí trong đất có vai trò?

Xem đáp án » 17/05/2022 28

Câu 4:

Chọn các đáp án đúng:

Chất hữu cơ trong đất là:

Những tàn tích sinh vật chưa phân giải

Những hợp chất tự nhiên được hình thành do quá trình phong hóa đất đá

Tàn tích sinh vật đang phân giải

Những chất hữu cơ đã được phân giải

Xem đáp án » 17/05/2022 27

Câu 5:

Lượng nước có trong đất quy định:

Xem đáp án » 17/05/2022 23

Câu 6:

Nhân tố nào quyết định đến chất khoáng của đất?

Xem đáp án » 17/05/2022 23

Bình luận


Bình luận