Câu hỏi:

17/05/2022 20

Đâu không phải là đặc điểm của chất hữu cơ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Đặc điểm của chất hữu cơ:

+ Trong 4 thành phần của đất, chất hữu cơ chiếm tỉ lệ nhỏ nhất (chỉ 5%)

Chất hữu cơ: là những tàn tích sinh vật chưa hoặc đang phân giải và những chất hữu cơ đã được phân giải (chất mùn)

+ Thường nằm ở tầng trên cùng của lớp đất.

Đặc điểm không phải của chất hữu cơ: Được hình thành từ đá mẹ (vì đây là nguồn gốc hình thành của chất khoáng)

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tại sao trong trồng trọt, người ta thường xuyên phải cày xới đất tơi trước khi trồng?

Xem đáp án » 17/05/2022 37

Câu 2:

Trong các thành phần của đất, thành phần nào chiếm tỉ lệ lớn nhất?

Xem đáp án » 17/05/2022 32

Câu 3:

Không khí trong đất có vai trò?

Xem đáp án » 17/05/2022 27

Câu 4:

Chọn các đáp án đúng:

Chất hữu cơ trong đất là:

Những tàn tích sinh vật chưa phân giải

Những hợp chất tự nhiên được hình thành do quá trình phong hóa đất đá

Tàn tích sinh vật đang phân giải

Những chất hữu cơ đã được phân giải

Xem đáp án » 17/05/2022 26

Câu 5:

Thổ nhưỡng (đất) là gì?

Xem đáp án » 17/05/2022 22

Câu 6:

Nhân tố nào quyết định đến chất khoáng của đất?

Xem đáp án » 17/05/2022 22

Câu 7:

Lượng nước có trong đất quy định:

Xem đáp án » 17/05/2022 20

Bình luận


Bình luận