Câu hỏi:

17/05/2022 29

Nhân tố nào quyết định đến chất khoáng của đất?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đá mẹ có những đặc điểm là:

- Quy định các tính chất vật lý, hoá học của đất - Là nguồn gốc của các chât khoáng trong lòng đất - Mỗi loại đá mẹ khác nhau thì màu đất khác nhau Còn khí hậu tạo điều kiện thuận lợi hoặc khó khăn cho đất.

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tại sao trong trồng trọt, người ta thường xuyên phải cày xới đất tơi trước khi trồng?

Xem đáp án » 17/05/2022 58

Câu 2:

Trong các thành phần của đất, thành phần nào chiếm tỉ lệ lớn nhất?

Xem đáp án » 17/05/2022 45

Câu 3:

Kéo các đáp án phù hợp vào ô tương ứng

Chứa mùn

Không khí

Chất hữu cơ

Nước

Chất khoáng

Tích tụ

Đá mẹ

Các tầng đấtThành phần của đất

Xem đáp án » 17/05/2022 40

Câu 4:

Không khí trong đất có vai trò?

Xem đáp án » 17/05/2022 36

Câu 5:

Chọn các đáp án đúng:

Chất hữu cơ trong đất là:

Những tàn tích sinh vật chưa phân giải

Những hợp chất tự nhiên được hình thành do quá trình phong hóa đất đá

Tàn tích sinh vật đang phân giải

Những chất hữu cơ đã được phân giải

Xem đáp án » 17/05/2022 35

Câu 6:

Lượng nước có trong đất quy định:

Xem đáp án » 17/05/2022 33

Câu 7:

Nhóm đất phổ biến ở Việt Nam là:

Xem đáp án » 17/05/2022 31

Bình luận


Bình luận