Câu hỏi:

17/05/2022 14

Những nơi có độ dốc địa hình lớn, đất có đặc điểm:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Nơi có độ dốc lớn, quá trình rửa trôi diễn ra mạnh nên tầng đất thường mỏng và nghèo mùn.

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tại sao trong trồng trọt, người ta thường xuyên phải cày xới đất tơi trước khi trồng?

Xem đáp án » 17/05/2022 46

Câu 2:

Trong các thành phần của đất, thành phần nào chiếm tỉ lệ lớn nhất?

Xem đáp án » 17/05/2022 36

Câu 3:

Chọn các đáp án đúng:

Chất hữu cơ trong đất là:

Những tàn tích sinh vật chưa phân giải

Những hợp chất tự nhiên được hình thành do quá trình phong hóa đất đá

Tàn tích sinh vật đang phân giải

Những chất hữu cơ đã được phân giải

Xem đáp án » 17/05/2022 30

Câu 4:

Không khí trong đất có vai trò?

Xem đáp án » 17/05/2022 28

Câu 5:

Kéo các đáp án phù hợp vào ô tương ứng

Chứa mùn

Không khí

Chất hữu cơ

Nước

Chất khoáng

Tích tụ

Đá mẹ

Các tầng đấtThành phần của đất

Xem đáp án » 17/05/2022 27

Câu 6:

Lượng nước có trong đất quy định:

Xem đáp án » 17/05/2022 24

Câu 7:

Nhân tố nào quyết định đến chất khoáng của đất?

Xem đáp án » 17/05/2022 24

Bình luận


Bình luận