Câu hỏi:

17/05/2022 10

Tại sao ở vùng sa mạc đất bị hóa thành cát?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trên các sa mạc do khí hậu nắng, khô và nóng quanh năm làm thúc đẩy quá trình phá hủy đất đá, khiến đất vụn bở, nhỏ vụn và trở thành cát.

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tại sao trong trồng trọt, người ta thường xuyên phải cày xới đất tơi trước khi trồng?

Xem đáp án » 17/05/2022 42

Câu 2:

Trong các thành phần của đất, thành phần nào chiếm tỉ lệ lớn nhất?

Xem đáp án » 17/05/2022 35

Câu 3:

Không khí trong đất có vai trò?

Xem đáp án » 17/05/2022 28

Câu 4:

Chọn các đáp án đúng:

Chất hữu cơ trong đất là:

Những tàn tích sinh vật chưa phân giải

Những hợp chất tự nhiên được hình thành do quá trình phong hóa đất đá

Tàn tích sinh vật đang phân giải

Những chất hữu cơ đã được phân giải

Xem đáp án » 17/05/2022 27

Câu 5:

Nhân tố nào quyết định đến chất khoáng của đất?

Xem đáp án » 17/05/2022 23

Câu 6:

Thổ nhưỡng (đất) là gì?

Xem đáp án » 17/05/2022 22

Câu 7:

Lượng nước có trong đất quy định:

Xem đáp án » 17/05/2022 22

Bình luận


Bình luận