Câu hỏi:

17/05/2022 15

Tại sao đất feralit có màu đỏ vàng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trong điều kiện nhiệt độ cao và độ ẩm lớn, quá trình phong hóa diễn ra mạnh. Mưa lớn làm rửa trôi các chất bazơ dễ tan, và tích tụ các oxit sắt và oxit nhôm, khiến đất có màu đỏ vàng. Loại đất đó được gọi là đất feralit.

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tại sao trong trồng trọt, người ta thường xuyên phải cày xới đất tơi trước khi trồng?

Xem đáp án » 17/05/2022 42

Câu 2:

Trong các thành phần của đất, thành phần nào chiếm tỉ lệ lớn nhất?

Xem đáp án » 17/05/2022 35

Câu 3:

Không khí trong đất có vai trò?

Xem đáp án » 17/05/2022 28

Câu 4:

Chọn các đáp án đúng:

Chất hữu cơ trong đất là:

Những tàn tích sinh vật chưa phân giải

Những hợp chất tự nhiên được hình thành do quá trình phong hóa đất đá

Tàn tích sinh vật đang phân giải

Những chất hữu cơ đã được phân giải

Xem đáp án » 17/05/2022 27

Câu 5:

Thổ nhưỡng (đất) là gì?

Xem đáp án » 17/05/2022 23

Câu 6:

Lượng nước có trong đất quy định:

Xem đáp án » 17/05/2022 23

Câu 7:

Nhân tố nào quyết định đến chất khoáng của đất?

Xem đáp án » 17/05/2022 23

Bình luận


Bình luận