Câu hỏi:

17/05/2022 40

Trong vườn có 50 cây cả cam và bưởi. Trong đó có 20 cây cam. Số cây bưởi chiếm số phần trăm so với tổng số cây trong vườn là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Số cây bưởi trong vườn là:
50 – 20 = 30 (cây)
Số cây bưởi chiếm số phần trăm so với tổng số cây trong vườn là:
30 : 50 × 100 = 60%
Chọn C.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bình có 15 viên bi xanh, 25 viên bi đỏ và 20 viên bi vàng.
a) Tìm tỉ số phần trăm của số viên bi xanh so với viên bi đỏ.
b) Tìm tỉ số phần trăm của số viên bi đỏ so với viên bi vàng.
c) Tìm tỉ số phần trăm của số viên bi xanh so với tổng số bi của Bình.

Xem đáp án » 17/05/2022 76

Câu 2:

Tỉ số phần trăm của 3 và 40 là:
 

Xem đáp án » 17/05/2022 64

Câu 3:

Viết theo mẫu: Mẫu:12=50100=50%
a,15=
b,34=
c,710=
d,24200=
e,1150=
g,625=

Xem đáp án » 17/05/2022 58

Câu 4:

Nhà An có nuôi 200 con gà trong đó có 40 con gà trống. Số gà trống chiếm số phần trăm so với số gà mái là:

Xem đáp án » 17/05/2022 49

Câu 5:

Tìm tỉ số phần trăm của hai số:
a, 14 và 25           b, 32 và 64         c, 7,8 và 9,75
d, 1,2 và 40          e, 3,5 và 14        g, 10 và 80

Xem đáp án » 17/05/2022 37

Câu 6:

Tỉ số phần trăm của 1,4 và 2,5 là:
 

Xem đáp án » 17/05/2022 36

Bình luận


Bình luận