Câu hỏi:

17/05/2022 33

Tỉ số phần trăm của 23 và 25 là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
23 : 25 = 0,92 = 92%
Chọn B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lớp 5A có 40 học sinh trong đó số học sinh Nữ chiếm 40% số học sinh cả lớp. Vậy lớp 5A có:

Xem đáp án » 17/05/2022 64

Câu 2:

Kết quả của phép tính 32,67 + 15,235 là:

Xem đáp án » 17/05/2022 50

Câu 3:

Lãi suất tiết kiệm một tháng là 0,8%. Nếu đem gửi 3 000 000 đồng thì sau một tháng nhận được số tiền lãi là:

Xem đáp án » 17/05/2022 49

Câu 4:

Một cửa hàng đã bán được 2,6 tấn gạo. Số gạo đã bán bằng 52% tổng số gạo của cửa hàng. Hỏi cửa hàng có tất cả bao nhiêu tấn gạo?

Xem đáp án » 17/05/2022 41

Câu 5:

19,5% + 17,8% = ….. Chữ số thích hợp điền vào chỗ chấm:

Xem đáp án » 17/05/2022 34

Câu 6:

  Tính:
a) 25% của 480 b) 42% của 60kg

Xem đáp án » 17/05/2022 33

Bình luận


Bình luận