Câu hỏi:

18/05/2022 54

Tìm hiểu thêm về phương thức chăn nuôi nông hộ và phương thức chăn nuôi trang trại. Cho biết ưu điểm, hạn chế, khả năng phát triển trong tương lai của từng phương thức.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

 

Chăn nuôi nông hộ

Chăn nuôi trang trại

Ưu điểm

Chi phí đầu tư thấp.

+ Năng suất cao

+ Ít bị bệnh

+ Có biện pháp xử lí chất thải tốt

+ Không ảnh hưởng tới môi trường và sức khỏe con người.

Hạn chế

+ Năng suất không cao

+ Biện pháp xử lí chất thải chưa tốt

+ Nguy cơ dịch bệnh cao nên anh hưởng đến vật nuôi, con người và môi trường

Cần đầu tư lớn về chuồng trại, thức ăn, vệ sinh phòng bệnh

Triển vọng

Không được chú trọng phát triển do không hiệu quả.

Ngày càng phát triển do hiệu quả cao

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Biện pháp nào sau đây là nên hoặc không nên làm để bảo vệ môi trường?

Biện pháp nào sau đây là nên hoặc không nên làm để bảo vệ môi trường (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/05/2022 66

Câu 2:

Quan sát hoạt động chăn nuôi ở gia đình và địa phương em, tìm ra những hoạt động chưa hợp lí và đề xuất các biện pháp khắc phục để bảo vệ môi trường.

Xem đáp án » 18/05/2022 48

Câu 3:

Trong các vật nuôi ở Hình 9.3, em có ấn tượng với loại vật nuôi nào nhất? Vì sao?

Trong các vật nuôi ở Hình 9.3, em có ấn tượng với loại vật nuôi nào nhất? Vì sao (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/05/2022 47

Câu 4:

Hãy kể tên 3 loại vật nuôi thuộc nhóm gia súc, 3 loại thuộc nhóm gia cầm và vai trò của chúng theo mẫu bảng dưới đây.

Hãy kể tên 3 loại vật nuôi thuộc nhóm gia súc, 3 loại thuộc nhóm gia cầm và vai trò của chúng theo mẫu bảng dưới đây. (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/05/2022 43

Câu 5:

Quan sát Hình 9.1 và nêu một số vai trò của chăn nuôi

Quan sát Hình 9.1 và nêu một số vai trò của chăn nuôi (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/05/2022 41

Câu 6:

Ngày nay, người ta cho rằng chất thải chăn nuôi là một nguồn tài nguyên nguyên rất có giá trị. Em cho biết ý kiến trên đúng hay sai. Tại sao?

Xem đáp án » 18/05/2022 41

Bình luận


Bình luận