Câu hỏi:

18/05/2022 24

Nêu mối quan hệ giữa trồng trọt và chăn nuôi.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Mối quan hệ giữa trồng trọt và chăn nuôi là:

- Chăn nuôi và trồng trọt có mối quan hệ, tác động qua lại lần nhau. Chăn nuôi cung cấp nguồn phân bón và sức kéo cho trồng trọt. Ngược lại, trồng trọt cung cấp nguồn thức ăn chủ yếu cho ngành chăn nuôi.

- Chăn nuôi và trồng trọt đều là một trong những ngành sản xuất chính của nước ta

- Trồng trọt cung cấp thức ăn cho chăn nuôi

- Chăn nuôi cung cấp sức kéo cho trồng trọt.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Biện pháp nào sau đây là nên hoặc không nên làm để bảo vệ môi trường?

Biện pháp nào sau đây là nên hoặc không nên làm để bảo vệ môi trường (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/05/2022 43

Câu 2:

Quan sát hoạt động chăn nuôi ở gia đình và địa phương em, tìm ra những hoạt động chưa hợp lí và đề xuất các biện pháp khắc phục để bảo vệ môi trường.

Xem đáp án » 18/05/2022 36

Câu 3:

Hãy kể tên 3 loại vật nuôi thuộc nhóm gia súc, 3 loại thuộc nhóm gia cầm và vai trò của chúng theo mẫu bảng dưới đây.

Hãy kể tên 3 loại vật nuôi thuộc nhóm gia súc, 3 loại thuộc nhóm gia cầm và vai trò của chúng theo mẫu bảng dưới đây. (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/05/2022 33

Câu 4:

Quan sát Hình 9.1 và nêu một số vai trò của chăn nuôi

Quan sát Hình 9.1 và nêu một số vai trò của chăn nuôi (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/05/2022 30

Câu 5:

Tìm hiểu thêm về phương thức chăn nuôi nông hộ và phương thức chăn nuôi trang trại. Cho biết ưu điểm, hạn chế, khả năng phát triển trong tương lai của từng phương thức.

Xem đáp án » 18/05/2022 30

Câu 6:

Kể tên một loại vật nuôi đặc trưng vùng miền mà em biết và mô tả đặc điểm của loại vật nuôi đó.

Xem đáp án » 18/05/2022 26

Câu 7:

Đọc nội dung mục III kết hợp với quan sát Hình 9.4, nêu đặc điểm của từng phương thức chăn nuôi.

Xem đáp án » 18/05/2022 24

Bình luận


Bình luận