Câu hỏi:

18/05/2022 16

Ngày nay, người ta cho rằng chất thải chăn nuôi là một nguồn tài nguyên nguyên rất có giá trị. Em cho biết ý kiến trên đúng hay sai. Tại sao?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Nhận xét về ý kiến trên em thấy, ý kiến đó có hai mặt, vừa đúng vừa chưa đúng.

Giải thích:

- Chất thải chăn nuôi chỉ được xem là nguồn tài nguyên có giá trị nếu người chăn nuôi biết cách xử lí, sử dụng đúng cách. Ví dụ sử dụng chất thải chăn nuôi làm nguồn cung cấp khí đốt (biogas)

- Chất thải chăn nuôi được xem là gây hại tới cuộc sống con người và môi trường xung quanh nếu người chăn nuôi không xử lí tốt chất thải. Gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí, ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống người dân xung quanh.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Biện pháp nào sau đây là nên hoặc không nên làm để bảo vệ môi trường?

Biện pháp nào sau đây là nên hoặc không nên làm để bảo vệ môi trường (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/05/2022 53

Câu 2:

Quan sát hoạt động chăn nuôi ở gia đình và địa phương em, tìm ra những hoạt động chưa hợp lí và đề xuất các biện pháp khắc phục để bảo vệ môi trường.

Xem đáp án » 18/05/2022 38

Câu 3:

Hãy kể tên 3 loại vật nuôi thuộc nhóm gia súc, 3 loại thuộc nhóm gia cầm và vai trò của chúng theo mẫu bảng dưới đây.

Hãy kể tên 3 loại vật nuôi thuộc nhóm gia súc, 3 loại thuộc nhóm gia cầm và vai trò của chúng theo mẫu bảng dưới đây. (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/05/2022 35

Câu 4:

Quan sát Hình 9.1 và nêu một số vai trò của chăn nuôi

Quan sát Hình 9.1 và nêu một số vai trò của chăn nuôi (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/05/2022 32

Câu 5:

Tìm hiểu thêm về phương thức chăn nuôi nông hộ và phương thức chăn nuôi trang trại. Cho biết ưu điểm, hạn chế, khả năng phát triển trong tương lai của từng phương thức.

Xem đáp án » 18/05/2022 31

Câu 6:

Kể tên một loại vật nuôi đặc trưng vùng miền mà em biết và mô tả đặc điểm của loại vật nuôi đó.

Xem đáp án » 18/05/2022 27

Câu 7:

Đọc nội dung mục III kết hợp với quan sát Hình 9.4, nêu đặc điểm của từng phương thức chăn nuôi.

Xem đáp án » 18/05/2022 26

Bình luận


Bình luận