Câu hỏi:

18/05/2022 32

Quan sát hoạt động chăn nuôi ở gia đình và địa phương em, tìm ra những hoạt động chưa hợp lí và đề xuất các biện pháp khắc phục để bảo vệ môi trường.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Địa điểm

Chưa hợp lí

Đề xuất

Gia đình

- Không có biện pháp xử lí chất thải.

- Xây dựng chuồng nuôi sát nhà ở.

Xây dựng hầm biogas để xử lí phân chuồng, tạo nguồn chất đốt.

- Di chuyển chuồng nuôi ra xa khu vực nhà ở

Địa phương

- Nhiều khu chăn nuôi tập trung tại chợ trung tâm

 

- Một số gia đình tại địa phương thả rông vật nuôi vệ sinh bừa bãi trên đường phố

- Di chuyển khu chăn nuôi xa chợ, tránh ô nhiễm và ảnh hưởng tới người dân.

- Quán triệt, nhắc nhở về ý thức và việc tuân thủ quy định của chính quyền địa phương.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Biện pháp nào sau đây là nên hoặc không nên làm để bảo vệ môi trường?

Biện pháp nào sau đây là nên hoặc không nên làm để bảo vệ môi trường (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/05/2022 37

Câu 2:

Hãy kể tên 3 loại vật nuôi thuộc nhóm gia súc, 3 loại thuộc nhóm gia cầm và vai trò của chúng theo mẫu bảng dưới đây.

Hãy kể tên 3 loại vật nuôi thuộc nhóm gia súc, 3 loại thuộc nhóm gia cầm và vai trò của chúng theo mẫu bảng dưới đây. (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/05/2022 29

Câu 3:

Tìm hiểu thêm về phương thức chăn nuôi nông hộ và phương thức chăn nuôi trang trại. Cho biết ưu điểm, hạn chế, khả năng phát triển trong tương lai của từng phương thức.

Xem đáp án » 18/05/2022 27

Câu 4:

Quan sát Hình 9.1 và nêu một số vai trò của chăn nuôi

Quan sát Hình 9.1 và nêu một số vai trò của chăn nuôi (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/05/2022 26

Câu 5:

Kể tên một loại vật nuôi đặc trưng vùng miền mà em biết và mô tả đặc điểm của loại vật nuôi đó.

Xem đáp án » 18/05/2022 24

Câu 6:

Sử dụng internet, sách, báo, … để tìm hiểu thêm về các biện pháp thu gom, xử lí chất thải chăn nuôi.

Xem đáp án » 18/05/2022 22

Bình luận


Bình luận